ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 24,082 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง ที่ใช้ติดต่อกับเขตต่างๆ มีเพียงทางบกหรือทางรถยนต์โดยใช้เส้นทาง ถนนบางนา – ตราด หรือถนนสุขุมวิท (เดิม) เป็นสายหลัก รวมทั้งภายในจังหวัดจันทบุรี ในปัจจุบันนับว่าคล่องตัวและสะดวกสบายขึ้น เพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางทำให้การติดต่อระหว่าง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดคล่องตัวขึ้น

ก) เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัด

จันทบุรี - แก่งหางแมว ระยะทาง 76 กิโลเมตร
จันทบุรี - นายายอาม ระยะทาง 42 กิโลเมตร
จันทบุรี - เขาคิชฌกูฎ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
จันทบุรี - ท่าใหม่ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
จันทบุรี - ขลุง ระยะทาง 28 กิโลเมตร
จันทบุรี - มะขาม ระยะทาง 12 กิโลเมตร
จันทบุรี - โป่งน้ำร้อน ระยะทาง 42 กิโลเมตร
จันทบุรี - แหลมสิงห์ ระยะทาง 34 กิโลเมตร
จันทบุรี - สอยดาว ระยะทาง 70 กิโลเมตร

ข) เส้นทางคมนาคมระหว่างจันทบุรีกับจังหวัดอื่นๆ

จันทบุรี - กรุงเทพฯ(เส้นทางเดิม) ระยะทาง 330 กิโลเมตร
จันทบุรี - กรุงเทพฯ(เส้นทางใหม่) ระยะทาง 239 กิโลเมตร
จันทบุรี - ชลบุรี(เส้นทางเดิม) ระยะทาง 235 กิโลเมตร
จันทบุรี - ชลบุรี (เส้นทางใหม่) ระยะทาง 155 กิโลเมตร
จันทบุรี - ตราด ระยะทาง 78 กิโลเมตร
จันทบุรี - สระแก้ว ระยะทาง 169 กิโลเมตร
จันทบุรี - ระยอง ระยะทาง 103 กิโลเมตร
จันทบุรี - นครราชสีมา ระยะทาง 352 กิโลเมตร
จันทบุรี - สระบุรี ระยะทาง 339 กิโลเมตร
จันทบุรี - ปราจีนบุรี ระยะทาง 269 กิโลเมตร
จันทบุรี - บุรีรัมย์ ระยะทาง 441 กิโลเมตร
จันทบุรี - บ่อไร่ ระยะทาง 48 กิโลเมตร

การไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราช โดยให้บริการไปรษณีย์โทรเลข และจำหน่ายตราไปรษณียากร บริการธนาณัติและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ทั้งในและต่างประเทศ
*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง มีตู้ไปรษณีย์ จำนวน 11 ตู้ และรถไปรษณีย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน


โทรศัพท์

โทรศัพท์จันทบุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพระยาตรัง ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานและติดต่อจากหน่วยงานอื่นๆ
*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 11 แห่ง


สถานีวิทยุ

*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง มีสถานีวิทยุ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์จันทบุรีระบบ FM 103.75 และเสียงตามสายหมู่บ้าน 9 แห่ง


ไฟฟ้า

การไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตั้งอยู่ที่ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งพลงใต้ หมู่ที่ 10 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มีเนื้อที่บริเวณ 24 ไร่ โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและให้บริการได้ทั่วเขต และเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมเพื่อให้บริการแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่สาธารณะต่างๆ

*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดและไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน มีทั้งหมด รวม 9 หมู่บ้าน 650 ดวง


การประปา

สำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนศรียานุสรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีสถานีจ่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 2 สถานี ได้แก่

- สถานีจ่ายน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ที่สำนักงานประปาจันทบุรีถนนศรียานุสรณ์
- สถานีจ่ายน้ำปากแซง ตั้งอยู่ที่ถนนสระแก้ว - จันทบุรี ตำบลพลับพลา

*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด

เปลี่ยนภาษา