เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล    ตำบลเกาะขวาง เดิมสมัยก่อนเป็นพื้นที่คล้ายเกาะขวางทางน้ำ บริเวณที่เป็นพื้นดินมีต้นฝางขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงเรียกกันว่า “ เกาะฝาง ” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น “ เกาะขวาง ”
0.01s. 0.50MB