ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 5,640 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน แชร์  
15 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเกาะขวาง แชร์  
14 ก.ค. 63การต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะขวางจันทบุรี แชร์  
14 ก.ค. 63นโยบายการต่อต้านการับสินบน แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี แชร์  
9 มิ.ย. 63รายงานการดำเนินงาน 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
4 ธ.ค. 62 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แชร์  
13 มี.ค. 62การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 แชร์  
13 มี.ค. 62การติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา