เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานกองคลัง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562129
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562134
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563135
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563130
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563133
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563126

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB