ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 7,213 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 แชร์  
1 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 แชร์  
1 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา