ออนไลน์ 280 คน

เยี่ยมชม 7,217 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 64ประกาศฯราคากลางโครงการตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวบริเวณ ถนนสายท่าแฉลบถึงเกาะลอย หมู่ที่ 4 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอู่ต่อเรือเสม็ดงาม และสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชการที่ 9 บ้านเสม็ดงาม แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศฯราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทราย-คลองภักดีรำไพ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรสายเกาะขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5-6 แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายเกาะตะเคียน ซอย 7 หมู่ที่ 7 แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านป้าคอย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง แชร์  
3 ก.พ. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง แชร์  
30 ม.ค. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แชร์  
24 ม.ค. 63ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ-ดอนเถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง แชร์  
20 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถตัดหญ้าริมทาง จำนวน 1 คัน แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..สายเบญจมาถึงเกาะโตนดถึงเกาะลอย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองบน ซอยหนึ่งทับหนึ่งขีดห้า หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอยกรอกดุด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  แชร์  
6 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนเกาะลอย-เกาะโตนด หมู่ที่ 3,4,6 แชร์  
6 พ.ย. 62ประกาศฯราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สายเบญจมา-สนามกีฬาดอนคา หมู่ที่ 3 แชร์  
23 ก.ย. 62ประกาศฯราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แชร์  
17 ก.ย. 62ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 70 รายการ
เปลี่ยนภาษา