เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง145 ม.ค. 64
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี1030 ธ.ค. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทราย-คลองภักดีรำไพ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง5130 เม.ย. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรสายเกาะขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 24830 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5-6573 เม.ย. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายเกาะตะเคียน ซอย 7 หมู่ที่ 74313 มี.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านป้าคอย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง485 มี.ค. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง633 ก.พ. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี4330 ม.ค. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ-ดอนเถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง6424 ม.ค. 63
ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถตัดหญ้าริมทาง จำนวน 1 คัน8720 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..สายเบญจมาถึงเกาะโตนดถึงเกาะลอย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี10415 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองบน ซอยหนึ่งทับหนึ่งขีดห้า หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี6815 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอยกรอกดุด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 7715 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนเกาะลอย-เกาะโตนด หมู่ที่ 3,4,6596 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สายเบญจมา-สนามกีฬาดอนคา หมู่ที่ 3816 พ.ย. 62
ประกาศฯราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)10123 ก.ย. 62
ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน5417 ก.ย. 62
ประกาศฯราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี2279 ก.ย. 62
ประกาศฯราคากลาง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน589 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB