เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 027/2564422 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564918 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1313 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1613 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 026/2564175 ม.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)2117 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)204 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด หมู่ที่ 5 (e-bidding)234 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding)3018 พ.ย. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวาง283 พ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 025/25642728 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 024/25642728 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.แยกอินสำอาง หมู่ 72328 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายริมคลองล่าง หมู่ที่ 32726 ต.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2226 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูม้วนพร้อมเหล็กดัดและมุ้งลวด262 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวาง372 ต.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)632 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไชคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 023/2564211 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563251 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB