เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 027/2564422 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564818 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1013 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1113 ม.ค. 64
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง125 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 026/2564165 ม.ค. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563151 ม.ค. 64
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี730 ธ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)1917 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)174 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด หมู่ที่ 5 (e-bidding)204 ธ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563201 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding)2718 พ.ย. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวาง223 พ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563282 พ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 025/25642528 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 024/25642528 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.แยกอินสำอาง หมู่ 72228 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายริมคลองล่าง หมู่ที่ 32526 ต.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2026 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB