เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564318 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)613 ม.ค. 64
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)613 ม.ค. 64
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง75 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 026/2564125 ม.ค. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563111 ม.ค. 64
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี530 ธ.ค. 63
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)1517 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)144 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด หมู่ที่ 5 (e-bidding)184 ธ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563181 ธ.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding)2418 พ.ย. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวาง203 พ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563252 พ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 025/25642428 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 024/25642428 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.แยกอินสำอาง หมู่ 72228 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายริมคลองล่าง หมู่ที่ 32426 ต.ค. 63
ประกาศฯประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2026 ต.ค. 63
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูม้วนพร้อมเหล็กดัดและมุ้งลวด232 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB