ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 7,202 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มี.ค. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 035/2564 แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 034/2564 แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศฯประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตั้งโคมไฟฟ้ากิงเดี่ยวบริเวณ ถนนสายท่าแฉลบถึงเกาะลอย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 033/2564 แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding) แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอย 14 หมู่ (ฝั่งซ้าย) แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย จบ.ถ 6 0010 (เกาะโตนด หมู่ 5,6) แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 029/2564 แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 032/2564 แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 031/2564 แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 030/2564 แชร์  
1 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 028/2564 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 027/2564 แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 026/2564 แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 165 รายการ
เปลี่ยนภาษา