เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติ ปี พ.ศ.25571147
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๔1124
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓1103
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓1113
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559195

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB