เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายไพโรจน์ มีมาก

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะขวาง

 • นายสำราญ ใหลอ่อน

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะขวาง

 • นายวัลลภ ทินผล

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะขวางสมาชิกสภา

 • นายกัมพล ทรัพย์จันทร์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายจรูญ แก้วงาม

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายสำราญ ใหลอ่อน

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายวัลลภ ทินผล

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายพินิจ วรรณประภา

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายเสน่ห์ สิงห์น้อย

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายชายแดน ลอยลิ่ว

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายไพโรจน์ มีมาก

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายศักดา โอภาชาติ

  ส.ท. เขตที่ 2

0.02s. 0.50MB