เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ สาธารณูปโภคครบครัน สาธารณูปการเพียบพร้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณภัยความปลอดภัยในทรัพย์สินและยาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

0.01s. 0.50MB