เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเกาะขวาง8530 ก.ค. 63
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเกาะขวาง4778 ก.ค. 63
การเสียภาษีป้าย10130 มิ.ย. 63
รายงานผลการประชุม7524 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256319728 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง13722 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป3487 พ.ค. 62
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ21215 มี.ค. 62
กิจกรรมโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี25314 มี.ค. 62
รักป่ารักน้ำรักษาธรรมชาติ 9 มิถุนายน 255931214 มี.ค. 62
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวางวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสินจันทบุรี30914 มี.ค. 62
แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี28014 มี.ค. 62
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช เข็มทอง37614 มี.ค. 62
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล32714 มี.ค. 62
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 23 สิงหาคม 255635414 มี.ค. 62
โครงการเกาะขวางรักษ์ต้นไม้ เดือนสิงหาคม 255635814 มี.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 255646614 มี.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณแยกเกาะโตนด14214 มี.ค. 62
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.16113 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB