เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การเสียภาษีป้าย

แชร์

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ( การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนมีนาคม 2563 ) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 ตามวันเวลาราชการ ไม่มีพักเที่ยง และให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการติดต่อชำระภาษี และดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทร.039-460291 ต่อ 29

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB