ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 7,242 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 มี.ค. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
3 มี.ค. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 035/2564
3 มี.ค. 64เทศบาลตำบลแสลงคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล
1 มี.ค. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 034/2564
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลแสลงประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตั้งโคมไฟฟ้ากิงเดี่ยวบริเวณ ถนนสายท่าแฉลบถึงเกาะลอย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯราคากลางโครงการตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวบริเวณ ถนนสายท่าแฉลบถึงเกาะลอย หมู่ที่ 4 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอู่ต่อเรือเสม็ดงาม และสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชการที่ 9 บ้านเสม็ดงาม
11 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 033/2564
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding)
9 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอย 14 หมู่ (ฝั่งซ้าย)
8 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย จบ.ถ 6 0010 (เกาะโตนด หมู่ 5,6)
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 029/2564
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 032/2564
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 031/2564
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 030/2564
1 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
1 ก.พ. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564
29 ม.ค. 64เทศบาลตำบลเกาะขวางประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 028/2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา