ออนไลน์ 252 คน

เยี่ยมชม 7,231 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลเกาะขวาง แชร์  
23 มิ.ย. 63ITA 2563 - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
23 มิ.ย. 63ITA 2563 - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
23 มิ.ย. 63ITA 2563 - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
23 มิ.ย. 63ITA 2563 - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
15 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา