เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2558 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะขวาง ประจำปีงบประมาณ 2559 
      ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะขวาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499) ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน “ปั่นเพื่อพ่อ บอกรักพ่อให้ก้องโลก”โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ งานปรับปรุ่งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปร...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4...     จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง “โครงการติดตั้งถังแรงดันเพื่อแ...     จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง
การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Tr...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลว...     จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิก ตีนตะขาบ
   ประกาศสอบราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเมืองดู่เชื่อมต่อบ้า
   โครงการขุดลอกสระหนองบัว หมู่ 1 บ้านโคกอุดม
   ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ฯ
   โครงการขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านหนองโสกโคกอุดม
   โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม
   ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   ประกาศ สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
   ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านคลองหิน
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.144.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 133,593

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.