เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 31 สิงหาคม 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558                                 เทศบาลตำบลเกาะขวาง
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วในโครงการ "ยุติธรรมร่วมใจ เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม" 
       สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำโครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บเเละขนสิ่งปฏิกูล...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
การขอหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ต...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
การขออนุญาตใช้น้ำประปา...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
   ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะโตนด หมู่ที่ 5,6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอ่างหินบ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านอิสระ หมู่ที่ 5
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนนิคมสหกรณ์บ้านคลองปลาดุกลาย
   สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนนิคมสหกรณ์บ้านคลองปลาดุกลาย
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้าสะพานบางอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านบางอ้อ
   ประกาศการตรวจรับพัสดุสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล)
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสระทอง ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา หมู่ที่ 2 บ้านเบญพาด และหมู่ที่ 19 บ้านมณีกรมั่
   ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง รวม 20 โครงการ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวม 20 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.35.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 117,412

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.