เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ที่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองการค้า การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องก
การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
      การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
      เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 039-328333 หรือ  สายด่วน 1567
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา...     จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง
โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบางหัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 336 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฝาแฝด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 338 ครั้ง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดยุคลราษฎร์สามัคคี บริเวณบ้านนายวิเชียร ...     จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายบ้านเนินมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย...     จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผด-เขตติดต่อตำบลบางผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 345 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยที่ 1 ประจำปี 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและทบทวนแผนชุมชน (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมัน...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าหมู่บ้านมั่นคงกรอกดุด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจรูญ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าหมู่บ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจั
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เสม็ดงาม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจั
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้าง รวม 34 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้าง รวม 34 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดโครงการ)
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านฯ
   สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานรถยนต์ ข้ามคลองชลประทาน บ้านละหานทราย หมู่ที่ 1
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกฤทธิประศาสน์-แยกบางคล้า ราชสาส์น
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัด
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.122.65
คุณเข้าชมลำดับที่ 89,771

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.