เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 มกราคม 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ที่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองการค้า การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องก
การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
      การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
      เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 039-328333 หรือ  สายด่วน 1567
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการอำเภอยิ้ม และ อบต.เคลื่อนที่ฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลตำบลขวาว...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
โครงการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศ เรื่องขอแจ้งจุดจอดรถบริการชำระค่าไฟฟ้า (PEA MOBILE SHOP)...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้...     จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ...     จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง
ปรกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย...     จำนวนผู้เข้าชม 273 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะโตนด หมู่ที่ 5,6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอ่างหินบ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแอ่ม หมู่ 2
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านอิสระ หมู่ที่ 5
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านช่องกุ่ม
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกขยายสระหนองหัวช้าง ม.4 บ้านหนองหัวช้าง ต.ช่องกุ่ม
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองผักบุ้ง
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
   ประกาศอสบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสวนพันธุ์มะขามยักษ์ หมูที่ 11-ล็อก1
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมมิตร ซอย 13/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา บริเวณห้าแยกพยูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสมง
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทด(สายหนองแต้)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.237.138
คุณเข้าชมลำดับที่ 84,715

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.