เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 เมษายน 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ที่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองการค้า การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องก
การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
      การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
      เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 039-328333 หรือ  สายด่วน 1567
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการอบรมวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องรับสมัครเด็กประถมวัย ประจำปี ๒๕๕๘...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องควบคุมกิจก...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัด...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เนื่องจากโทรศัพท์ที่ทำงานมีการขัดข้องจึงโทรติดต่อไม่ไ...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ลดแหลก...     จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง
ประกาศวันเวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบร...     จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายบ้านเกาะกลาง (ตอนที่2) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,6,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
   ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง โครงการจ้า
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เสม็ดงาม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจั
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเข้าตำบลชำฆ้อ สายบ้านชำฆ้อ-บ้านเนินอู่ทอง หมู่ที่ 3,5
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง แนบท้ายประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
   โครงการซ่อมผิวจราจรเคพซีล สายกระฎีกรุ-หนองตาแมน หมู่ที่ 1 บ้านกระฎีกรุ ตำบลถนนโพธิ์
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไทรทม,บ้านสระทอง หมู่ที่ 2,1
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไทยจาน หมู่ที่ 3
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 6
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่งเจริญ หมู่ที่ 7
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่งช้าง หมู่ที่ 8
   ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.72.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 93,255

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.