หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จากเบอร์เดิม 044-666...     จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อคระบายน...     จำนวนผู้เข้าชม 244 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)...     จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์เว็บไซค์...     จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร รายวิชา ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร...     จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชชาชนเกี่ยวกับการร่างประกาศกระทรวงมห...     จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเกาะโตนด-เกาะลอย หมู่ที่ 6(ต่อจากเดิม) ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านมั่นคงอมรนคร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศฯสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายเกาะโตนด-เกาะลอย หมู่ที่ 6(ต่อจากเดิม) ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศฯสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านมั่นคงอมรนคร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศฯ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนบ้านนายปราการ(ช่วงที่2) หมู่ 2
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนบ้านนายสมบุญ หมู่ 3
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 2 บ้านเมืองฝาง ต.เมือง
   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดนาสวน หมู่่ที่ 1 บ้านปลายนาสวน
   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านปากนาสวน
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 1
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน Cape seal โดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก ม.1
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดนาสวน หมู่ที่ 1 บ้านปลายนาสวน
   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาสยซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านปากนาสวน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญส
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 กิจกรรมโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี ...
 รักป่ารักน้ำรักษาธรรมชาติ 9 มิถุนายน 2559 ...
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
คุณเห็นด้วยกับการจัดตั่งโรงฆ่าสัตว์หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.157.52.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 300,950

มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มีนาคม 2560


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-460291  Fax : 039-460292
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.