เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ที่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองการค้า การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องก
การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
      การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
      เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 039-328333 หรือ  สายด่วน 1567
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแ...     จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง
การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสาย...     จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง 6)...     จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 329 ครั้ง
งานรัฐพิธี งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2558...     จำนวนผู้เข้าชม 302 ครั้ง
โครงการทัศนะศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอ่างหินบ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือ
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะโตนด หมู่ที่ 5,6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแอ่ม หมู่ 2
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพยูน ซอย2/2 หมู่ที่4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพยูน ซอย 3/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสีดา ตำบลเม
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านเมืองดู่ เชื่อมต่
   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนสายบ้านฉาง-พยูน หมู่ที่4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
   ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองปรื หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน
   ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยหนองโคลน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโคลน
   ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโปรงช้าง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.16.112.199
คุณเข้าชมลำดับที่ 98,082

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.