เทศบาลตำบลเกาะขวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 นี้มีนาคม 2557
อา พฤ
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ที่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองการค้า การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องก
การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
      การรับนักเรียนโควต้าสมัครตรง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
      เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 039-328333 หรือ  สายด่วน 1567
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสามขา (ตอนที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
โครงการปรับปรุงขยายถนนสายบ้านนางรุ่ง เนตรบางเพรียง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลอย...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี พ....     จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ปราสาทสด๊กก๊อกธม...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ่างเก็บน้ำพระปรง...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ความรู้เรื่องโรคเอดส์...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สถานีอนามัยตำบลเกาะขวาง
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอ่างหินบ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือ
   ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะโตนด หมู่ที่ 5,6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแอ่ม หมู่ 2
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาซื้อรถดูดส้วม
   ประกาศราคากลางรถดูดส้วม
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา
   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา
   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแอก หมู่ที่ 11
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยกุดใต้สายหน้าบ้านครูสายใจ
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 1
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมวางพาพพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ณ ค่ายตากสิน ...
 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ...
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง ...
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลออกแจกถุงจากสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายประยุทธ วาสนาวิน
สาส์นจากนายก
 
นายอุทัย นนทกนก
สาส์นจากปลัด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.7.134
คุณเข้าชมลำดับที่ 106,313

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.เกาะขวาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลเกาะขวาง
999 หมู่ที่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 039-454341  Fax : 039-454311
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.